18.03.2020 | 16:11

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає до центру зайнятості перелік таких документів:

  • заяву про надання статусу безробітного;
  • паспорт громадянина України;
  • облікову картку платника податків (ідент.код);
  • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);
  • диплом або інший документ про освіту;
  • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;
  •  членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення” менше шести місяців.

  • свідоцтво про народження дитини -  для осіб, які мають дітей до 6 років;
  • посвідчення учасника бойових та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, для учасників бойових дій.