21.01.2022 | 13:36

Сучасний стан розвитку економіки ставить підвищені вимоги до якості робочої сили. Саме тому з метою сприяння працевлаштуванню служба зайнятості організовує професійне навчання зареєстрованих безробітних відповідно до вимог ринку праці, зокрема і шляхом стажування на робочих місцях.

Стажування як різновид підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою є одною з ефективних форм професійного навчання безробітних. Воно проводиться у роботодавців-замовників кадрів на  конкретних робочих місцях, на які претендують безробітні та на які після закінчення навчання зможуть працевлаштуватись. Для цього складається індивідуальна програма стажування, що затверджується роботодавцем і погоджується центром зайнятості, укладається відповідний договір.

Під час проходження стажування безробітні можуть здобули досвід практичної роботи або відновити чи удосконалити свої знання, уміння та навички в практичній діяльності, а роботодавці мають можливість оцінити наявні знання і вміння майбутніх працівників, виявити прогалини в даних знаннях і вміннях та заповнити їх на свій розсуд.

В результаті проведеної роботи протягом січня-грудня 2021 року стажуванням охоплено 2999 осіб з числа зареєстрованих безробітних; рівень працевлаштування після закінчення стажування склав 99,3 відсотка.