Постановою КМ України від 12 січня 2022 року №13 "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858" внесено зміни до форм заяв про отримання та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Ознайомитися зі змінами можна за посиланням http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170858.html