оп

Кожна людина хоче бути успішною і щасливою, але успіху в житті досягає лише той, хто правильно визначає свою мету та план її досягнення, ставить перед собою нові завдання і наполегливо працює. «Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю душу, то щастя само вас знайде» - стверджував вітчизняний педагог Констянтин Дмитрович Ушинський.

Для  успішного вибору професійної траєкторії та в подальшому побудови  кар’єри потрібно вміти проектувати  свій професійний курс в майбутнє, адже проект надає можливість уявити, що буде у майбутньому. Відсутність професійного плану робить вас приреченим на хаотичний збіг обставин у вирії життя. Говорячи про професійний план, ми говоримо про шлях, що має протяжність в часі. Ваш особистий професійний план має містити такі компоненти:

1. Головну мету (що я робитиму, яким буду, чого досягну, ідеал життя і діяльності).

2. Ланцюжок найближчих і віддалених конкретних цілей (чому і де вчитися, перспективи підвищення майстерності).

3. Шляхи і засоби досягнення найближчих цілей (бесіди з людьми, проба сил, самоосвіта, вступ в навчальний заклад, підготовчі курси).

4. Зовнішні умови досягнення цілей (труднощі, можливі перешкоди, можлива протидія тих або інших людей).

5. Внутрішні умови (свої можливості: стан здоров'я, здібності до теоретичного або практичного навчання, наполегливість, терпіння, особисті якості, необхідні для роботи за конкретною спеціальністю).

6. Додаткові варіанти цілей і шляхів їх досягнення на випадок виникнення перешкод для реалізації основного варіанту.

Складаючи особистий професійний план, необхідно визначити, який вид діяльності вам цікавий; проаналізувати ступінь вираження схильностей до роботи, співставити свої індивідуальні особливості з вимогами обраної професії. В цьому вам може стати у нагоді проходження профдіагностичного тестування на веб-базовій платформі «Моя професія: консультаційна мережа» на платформі державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри, за допомогою якої ви зможете пройти тестування та отримати чіткі розгорнуті результати стосовно власних схильностей та професій які вам відповідають.

На початку ваш план буде дещо поверхневим для того аби вдосконалити його ви маєте періодично повертатися до нього обдумуючи свої кроки тим самим роблячи план більш реальним. При виборі професії потрібно перш за все бути чесним з самим собою, адже за рахунок чесного й об'єктивного ставлення до своїх результатів ви зможете найбільш вдало вибрати професію та реалізувати власні намагання.