Вихователь – фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти, володіє педагогічними технологіями, що відповідають новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину.

Характер роботи

На посаду вихователя приймаються особи з середньою спеціальною або вищою освітою, що мають медичний висновок.

Вихователь:

- підпорядковується завідуючому ДНЗ.

- працює безпосередньо під керівництвом старшого вихователя.

- приймається на посаду і звільняється з посади наказом завідувача.

- проходить медичний огляд 1 раз на півроку.

У своїй роботі керується нормативними документами, посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідальність підвищена, оскільки вихователь несе персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час їх перебування в установі.

 

Умови праці

Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

Замінює тимчасово відсутнього вихователя на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

Може за наявності відповідного наказу вищого органу управління освіти тимчасово виконувати обов’язки завідувача, вихователя-методиста.

 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей

Для успішного оволодіння професією особа повинна бути уважною, відповідальною, чуйною, тактовною, товариською, терплячою, проявляти схильність до роботи з дітьми. Бажано мати хорошу пам’ять, увагу, високі комунікативні навики з дітьми. Потрібні загальна культура й ерудованість, грамотна й виразна мова, добре поставлений голос й уміння управляти колективом.

Також необхідні такі особисті якості як стресостійкість, вміння контролювати свою поведінку і емоції, міцна нервова система. Робота вихователя хоча і не супроводжується підвищеними фізичними навантаженнями, проте протікає в умовах постійного психоемоційного напруження.

 

Освітня підготовка

Професію можна здобути в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника» м. Івано-Франківськ, вул. Т.Шевченка, 57, Комунальному вищому навчальному закладі «Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради».