оп

Одним з ефективних засобів зниження рівня безробіття та вагомим чинником соціального захисту безробітних є професійне навчання. Тому одним з пріоритетних напрямків діяльності Івано-Франківської служби зайнятості  є професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних  відповідно до сучасних потреб ринку праці. Навчання організовується на замовлення роботодавців або для самозайнятості, впровадження підприємницької діяльності та фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового   державного соціального України на випадок безробіття.  Такий підхід дозволяє  значно підвищити  рівень працевлаштування безробітних та піднімає імідж державної служби зайнятості.

Протягом січня-вересня 2018 року професійним навчанням було охоплено 5549 осіб з числа зареєстрованих осіб. З них  3464 осіб  підвищували свою кваліфікацію шляхом стажування на робочих місцях у роботодавця, 1706 осіб набували нових компетенцій на курсах цільового призначення, 379 осіб проходили професійно-технічне навчання у вищих та професійно-технічних освітніх закладах.

Пріоритет у навчанні безробітних належить Івано-Франківському центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. В січні-вересні 2018 року Івано-Франківський  ЦПТО ДСЗ здійснював професійне навчання за 8 проліцензованими професіями, а саме: адміністратор, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, покоївка, молодша медична сестра з догляду за хворими. За 12 напрямами організовано курси цільового призначення, які дають можливість у короткі терміни отримати знання, професійні вміння та навички, врахувати вимоги роботодавців до рівня кваліфікації робітників. Основними перевагами навчання в ЦПТО ДСЗ у порівнянні з іншими закладами освіти є стислі терміни навчання, врахування при організації навчального процесу особливостей дорослого населення, тісна співпраця з роботодавцями. В січні - вересні 2018 року чисельність безробітних, які проходили навчання в Івано-Франківському ЦПТО ДЦЗ, склала 1974 особи.  

Тісне співробітництво пов’язує Івано-Франківську службу зайнятості із Івано-Франківським коледжем ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій, Центром професійно-технічної освіти № 1 м.Івано-Франківська, Вищим професійним училищем № 13 м.Івано-Франківська, Вищим професійним училищем № 21 м.Івано-Франківська, Брошнівським професійним лісопромисловим ліцеєм , КП «Електроавтотранс» тощо. На базі названих освітніх закладів та підприємств безробітні здійснюють навчання за професіями: кухар, перукар, манікюрник, кравець, електрогазозварник, верстатник деревообробних верстатів, слюсар з ремонту автомобілів, водій тролейбуса.

Оновити набуті в минулому знання, вміння та навички, скоріше адаптуватися на конкретному робочому місці дозволяє стажування, яке безробітні проходять безпосередньо на підприємстві, в організації (установі) за направленням служби зайнятості. В 2018 році безробітні проходили стажування за 284 робітничими професіями та спеціальностями.

Більшість безробітних, які проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості працевлаштовані. Так, станом на 01.10.2018 року рівень працевлаштування серед безробітних, які пройшли професійне навчання  становить 91,9 відсотка.