Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Начальник відділу/

провідний документознавець

Відділ організаційно-інформаційної роботи

У день надходження заяви

2.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

Начальник відділу/провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості 

Протягом наступного робочого дня після прийняття заяви

3.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

4.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Начальник відділу/провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

Протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

5.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо внесення змін до дозволу

Керівник регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

 

До трьох робочих днів з дня реєстрації зави та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

6.

Оформлення дозволу

Начальник відділу/провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

 

1 робочий день з дати прийняття рішення про продовження дії дозволу, в межах встановлених строків

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.