Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви з пакетом документів

Начальник відділу/

провідний документознавець

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

У день надходження

2.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо видачі дубліката дозволу

Керівник регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

Протягом семи робочих днів після отримання заяви

3.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Начальник відділу/провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

1 робочий день після прийняття відповідного рішення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дубліката дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.