Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення),

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви з пакетом документів

Начальник відділу/провідний документознавець

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

2.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо скасування дозволу

Керівник регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

 

Три календарні дні з дня отримання заяви

3.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Начальник відділу/провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

Один робочий день після прийняття відповідного рішення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у скасуванні дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді